Cập nhật bảng học phí đại học Bách Khoa Đà Nẵng mới nhất 

Bảng học phí đại học Bách Khoa Đà Nẵng cập nhật mới nhất

Việc tìm hiểu về học phí đại học là một phần quan trọng trong quá trình lựa chọn trường đại học phù hợp. Trong bài viết này, Top Đà Nẵng AZ sẽ nói về học phí đại học Bách Khoa Đà Nẵng, một trường đại học hàng đầu ở Việt Nam. Chúng tôi sẽ trình bày chi tiết về các mức học phí, phương thức thanh toán và những điều bạn cần biết để có cái nhìn tổng quan về việc đầu tư vào giáo dục tại trường này.

Bảng học phí đại học Bách Khoa Đà Nẵng cập nhật mới nhất

Dưới đây là học phí đại học Bách Khoa Đà Nẵng được Top Đà Nẵng AZ tổng hợp. Kính mời phụ huynh và sinh viên tham khảo: 

Chương trình đào tạo Học phí (đồng/năm/SV) ở năm học
2019-2020 2020-2021 2021-2022 2022-2023 2023-2024
Chất lượng cao; Chương trình đào tạo theo cơ chế đặc thù 30.000.000 30.000.000 32.000.000 34.000.000 36.000.000
Chương trình tiên tiến 34.000.000 34.000.000 34.000.000 34.000.000 34.000.000
Chương trình kỹ sư CLC Việt – Pháp (PFIEV) 19.000.000 21.000.000 23.500.000 26.000.000 29.000.000

Lưu ý: 

  • Mỗi năm học có 2 học kỳ chính (I và II, mỗi học kỳ có 5 tháng) và học kỳ hè. Sinh viên đóng học phí theo học kỳ. Học kỳ chính là bắt buộc phải học. Học kỳ hè không bắt buộc phải học; sinh viên học trong học kỳ hè thì đóng học phí theo mức của kỳ hè.
  • Đối với chương trình tiên tiến Việt-Mỹ, chương trình chất lượng cao: Học phí học tiếng Anh theo lớp do Trường tổ chức cho sinh viên học theo chương trình ở năm đầu tiên nằm trong học phí của năm thứ nhất.
  • Mức học phí của các chương trình đào tạo truyền thống theo quy định của Chính phủ (hiện là Nghị định 86/2015/NĐ-CP ngày 02/10/2015)
Bảng học phí đại học Bách Khoa Đà Nẵng cập nhật mới nhất
Bảng học phí đại học Bách Khoa Đà Nẵng cập nhật mới nhất

Phương thức nộp học phí Đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Để đáp ứng nhu cầu của sinh viên, ĐH BKDN cung cấp một số phương thức thanh toán học phí khác nhau. Dưới đây là một số cách bạn có thể chi trả học phí tại trường:

  1. Trả trực tiếp

Phương thức trả trực tiếp là cách đơn giản nhất để thanh toán học phí. Sinh viên có thể đến văn phòng tài chính của trường và thanh toán bằng tiền mặt hoặc séc.

  1. Trả qua ngân hàng

Hiện nay, phương thức chi trả học phí chủ yếu ở ĐH BKDN là qua ngân hàng. Điều này giúp đảm bảo tính tiện lợi và an toàn cho cả sinh viên và trường. Sinh viên có thể thanh toán học phí bằng cách chuyển khoản qua ngân hàng với thông tin chi tiết được cung cấp bởi trường.

Để giúp bạn hiểu rõ hơn, dưới đây là hướng dẫn cụ thể về cách thanh toán học phí qua ngân hàng tại ĐH BKDN:

  1. Đối Với Sinh Viên Tuyển Sinh Trước 2019

Sinh viên tuyển sinh trước năm 2019 cần nộp học phí vào tài khoản cá nhân tại ngân hàng Á Đông. Thông tin tài khoản cá nhân của sinh viên sẽ được cung cấp bởi trường. Đây là một số thông tin quan trọng mà bạn cần ghi nhớ:

Họ và tên của bạn.

Mã số sinh viên (MSSV).

Nội dung chuyển khoản, bao gồm thông tin về lớp học và kỳ học (ví dụ: “Lớp ABC – Nộp học phí kỳ 1”).

Ghi rõ thông tin này trong phiếu chuyển khoản để đảm bảo rằng tiền của bạn sẽ được ghi vào tài khoản đúng của bạn và tránh sai sót.

  1. Đối Với Sinh Viên Tuyển Sinh Sau 2019

Sinh viên tuyển sinh sau năm 2019 cần nộp học phí vào tài khoản cá nhân tại ngân hàng BIDV. Cũng giống như trường hợp trước đó, thông tin tài khoản sẽ được cung cấp bởi trường. Để đảm bảo thanh toán chính xác, bạn cần ghi rõ các thông tin sau:

Họ và tên của bạn.

Mã số sinh viên (MSSV).

Nội dung chuyển khoản, bao gồm thông tin về lớp học và kỳ học (ví dụ: “Lớp XYZ – Nộp học phí kỳ 2”).

Lễ trao học bổng ở trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng
Lễ trao học bổng ở trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Chính sách hỗ trợ học phí của trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng

Dưới đây là bảng cập nhật các chính sách ưu đãi, học bổng và ưu tiên của trường đại học Bách Khoa Đà Nẵng: 

T Chính sách Chế độ học bổng, ưu đãi học tập áp dụng đối với sinh viên học chương trình truyền thống Chế độ học bổng, ưu đãi học tập áp dụng đối với sinh viên học chương trình chất lượng cao (CLC), chương trình tiên tiến (CTTT)
I Chính sách ưu đãi trong tuyển sinh Học bổng bằng 100% học phí ở học kỳ đầu tiên: cấp cho 5% tổng số sinh viên của mỗi chương trình và có tổng điểm các môn thi trong tổ hợp xét tuyển từ 26,00 trở lên (không cộng điểm ưu tiên). A. Học bổng mức A (bằng 100% học phí học kỳ thứ nhất): cấp cho 5% số sinh viên của mỗi chương trình có tổng điểm các môn thi THPT thuộc tổ hợp xét tuyển từ 26,00 trở lên (không kể điểm ưu tiên) hoặc sinh viên diện hộ nghèo (theo chuẩn quốc gia) có tổng điểm các môn thi THPT thuộc tổ hợp xét tuyển từ 24,00 trở lên (không kể điểm ưu tiên). Đối với ngành “Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông”, “Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy”, “Kỹ thuật Nhiệt”, “Công nghệ Dầu khí & Khai thác dầu”, “Kỹ thuật môi trường”, “Kinh tế xây dựng”: 6%;

B. Học bổng mức B (9.000.000 đồng/sinh viên ở học kỳ thứ nhất): cấp cho số sinh viên nằm trong 5% số sinh viên mỗi chương trình có tổng điểm các môn thi THPT thuộc tổ hợp xét tuyển cao nhưng không đạt học bổng mức A. Đối với ngành “Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông”, “Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy”, “Kỹ thuật Nhiệt”, “Công nghệ Dầu khí & Khai thác dầu”, “Kỹ thuật môi trường”, “Kinh tế xây dựng”: 6%;

C. Học bổng mức C (4.500.000 đồng/sinh viên ở học kỳ thứ nhất): cấp cho 10% số sinh viên của mỗi chương trình có tổng điểm các môn thi THPT thuộc tổ hợp xét tuyển cao nhưng không đạt học bổng mức B. Đối với ngành “Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông”, “Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy”, “Kỹ thuật Nhiệt”, “Công nghệ Dầu khí & Khai thác dầu”, “Kỹ thuật môi trường”, “Kinh tế xây dựng”: 12%;

D. Học bổng mức D (3.000.000 đồng/sinh viên ở học kỳ thứ nhất): cấp cho 10% số sinh viên của mỗi chương trình dự xét tuyển bằng học bạ và có tổng điểm các môn học thuộc tổ hợp xét tuyển từ 24,00 điểm trở lên.

II Chính sách học bổng khuyến khích học tập (xét mỗi học kỳ, sau học kỳ thứ nhất) Sau mỗi học kỳ, sinh viên có kết quả học tập từ loại Khá trở lên và rèn luyện đạo đức loại Tốt: sẽ được xét nhận học bổng khuyến học theo quy định của Nhà nước. Sau mỗi học kỳ, Trường cấp:

1. Học bổng mức 1 (bằng 100% học phí học kỳ): cấp cho sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo và có điểm học tập đạt loại GIỎI và điểm rèn luyện đạo đức Tốt;

2. Học bổng mức 2 (9.000.000 đồng/sinh viên/học kỳ): cấp cho 5% sinh viên không nhận học bổng mức 1, có điểm rèn luyện đạo đức Tốt. Đối với ngành “Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông”, “Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy”, “Kỹ thuật Nhiệt”, “Công nghệ Dầu khí & Khai thác dầu”, “Kỹ thuật môi trường”, “Kinh tế xây dựng”: 6%;

3. Học bổng mức 3 (4.500.000 đồng/sinh viên/học kỳ): cấp cho 10% sinh viên không nhận học bổng mức 1, 2 và có điểm rèn luyện đạo đức Tốt. Đối với ngành “Kỹ thuật Xây dựng công trình giao thông”, “Kỹ thuật Xây dựng công trình thủy”, “Kỹ thuật Nhiệt”, “Công nghệ Dầu khí & Khai thác dầu”, “Kỹ thuật môi trường”, “Kinh tế xây dựng”: 12%.

4. Học bổng khuyến học theo quy định của Nhà nước: cho sinh viên có kết quả học tập từ loại Khá trở lên và rèn luyện đạo đức loại Tốt nhưng không nhận học bổng mức 1, 2, 3 nêu trên.

III Chính sách hỗ trợ theo quy định của Trường Sinh viên thuộc gia đình hộ nghèo, sinh viên có hoàn cảnh đặc biệt được Trường ưu tiên:

– Trong việc xét nhận học bổng do các cá nhân/ tổ chức tài trợ;

– Trong việc xét ở trong ký túc xá của Trường và việc làm thêm ngoài giờ học tập.

– Sinh viên mô côi cả cha lẫn mẹ hoặc thuộc gia đình hộ nghèo: được Trường hỗ trợ 100% lãi suất vay phục vụ học tập tại “Quỹ tín dụng đào tạo” của Ngân hàng chính sách xã hội trong thời gian khóa học ở Trường;

– Sinh viên thuộc gia đình hộ cận nghèo hoặc gia đình gặp khó khăn về tài chính: được Trường hỗ trợ 50% lãi suất vay ngân hàng phục vụ học tập trong thời gian khóa học ở Trường;

IV Chính sách ưu tiên Sinh viên được hưởng chính sách “ưu đãi trong tuyển sinh” sẽ được ưu tiên:

– Khi xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học;

– Khi xét chọn đi học nước ngoài theo chương trình trao đổi sinh viên;

– Học bổng do cá nhân/ tổ chức tài trợ cho sinh viên có thành tích học tập Xuất sắc và kết quả rèn luyện Tốt.

Sinh viên được hưởng chính sách “ưu đãi trong tuyển sinh” sẽ được ưu tiên:

– Khi xét ở nội trú tại Ký túc xá Trường;

– Khi xét chọn đề tài nghiên cứu khoa học;

– Khi xét chọn đi học nước ngoài theo chương trình trao đổi sinh viên;

– Khi xét học bổng do cá nhân/ tổ chức tài trợ cho sinh viên có thành tích học tập Xuất sắc và kết quả rèn luyện Tốt.

– Sinh viên tốt nghiệp từ loại Khá sẽ được Trường giới thiệu việc làm.

Học phí đại học Bách Khoa Đà Nẵng có sự biến đổi và các phương thức thanh toán đa dạng để đáp ứng nhu cầu của sinh viên. Việc đầu tư vào giáo dục là một quyết định quan trọng, và việc hiểu rõ về học phí và cách thanh toán là rất quan trọng. ĐH BKDN không chỉ mang lại cơ hội học tập xuất sắc mà còn mở ra nhiều cơ hội nghề nghiệp cho sinh viên. Chúc bạn may mắn. 

Rate this post